Co dělat když...

V případě rozhodnutí užit syntetickou látku v prostředí taneční a klubové scény, je vhodné, řídit se alespoň základními pravidly, které mohou snížit možnost negativních psychických či fyzických následků.

 

 1. Doplňovat tekutiny a minerály

Doporučené množství je půl litru nealkoholické tekutiny za každou hodinu tance. Nejlépe pak pití minerálek či ovocných šťáv.

 2. Odpočívat

Nejčastější akutním rizikem po užití syntetických (uměle vyrobených), psychoaktivních látek je tělesné přehřátí. Při intoxikaci je důležité sledovat svou teplotu (zda-li nedochází k pocení více než obvykle, zdali vám není příliš horko) a dopřát si trochu odpočinku po každém delším tanci. Rovněž je potřeba nepodceňovat nenadálé poruhy zraku, sluchu, rovnováhy, bolestivé stavy, krvácení atd.

 3. Zůstat s přáteli

Bude-li někomu špatně, mohou mu přátelé poskytnout pomoc nebo zajistit první pomoc nebo jinou zdravotnickou péči.Z toho vyplívá mít při plánované intoxikaci vždy nějákého partnera, který bude nejlépe ,,čistý“.

 4. Nekombinovat ilegální psychoaktivní látky s alkoholem

Mixování nelegálních látek s alkoholem může způsobit nepředpokládané a často negativní účinky. Konzumace většího množství alkoholu po požití syntetických drog zvyšuje riziko přehřátí a nadměrné ztráty tekutin (dehydratace). Zejména je důležité nemixovat GHB ani GABA s alkoholem. Jedná se o smrtelnou kombinaci.

 5. Nekombinovat ilegální psychoaktivní látky ani tablety extáze navzájem

Různé syntetické drogy a druhy pilulek mohou obsahovat různé látky, jejichž kombinace může být životu nebezpečná.

6. Nezvyšovat dávku

Jedna tableta extáze často obsahuje dostatek účinných látek pro jednu noc. Zvyšováním požitého množství se nezvyšuje míra žádoucích účinků, ale většinou pouze míra rizika vzniku účinků nežádoucích. Když požitá substance nezačne působit jako obvykle, může to znamenat, že neobsahuje žádnou účinnou látku. Stejně tak to ale může znamenat, že obsahuje zvláště nebezpečnou syntetickou drogu (např. PMA), která účinkuje s odstupem až 4 hodin po požití a může mít fatální účinky i v dávce obsažené v jedné pilulce. Požitím každé další tablety se podstatně zvyšuje možnost předávkování, které může vést až k úmrtí.

7. Připravit se a vyhnout se eventuálnímu bad tripu

Bad trip, tedy extrémně nepříjemný zážitek po požití psychotropní látky začíná ve chvíli, kdy se příjemný pocit vyvolaný psychoaktivní látkou změní v opak, až v děsivou paranoidní úzkost. Tento stav může vyvolat téměř každá droga; nejčastěji se nicméně vyskytuje popožití drog halucinogenních, které silně ovlivňují vnímání a myšlení (LSD, lysohlávky,ketamin atd.), je možné se s tím setkat i po užití amfetaminů, kokainu, marihuany, extáze nebo i alkoholu. Bad trip nevzniká bezdůvodně.

 

Rady na závěr:

  • Měj dostatek informací, přečti si o látce, kterou si chceš dát co nejvíc na internetu nebo v knihách. Zeptej se svých blízkých, co už s touto drogou mají zkušenost na zkušenosti. Informuj se o účincích, způsobech užívání a rizicích. Zjisti si, čeho se vyvarovat a jaká jsou rizika bad tripu.
  • Měj v paměti riziko bad tripu a připrav si plán, co budeš v takovém případě dělat. Pokud máš bad trip a nebo droga vyvolala stav, který je nepříjemný nebo děsivý, měj vždycky někoho u sebe, kdo tě ohlídá, kdo tě bude uklidňovat a v případě kolapsu zavolá záchranku.
  • Nenech se ovlivnit kamarády, nenech se vyhecovat. Nemáš za potřebí komukoli cokoli dokazovat. To, že si nedáš všechno, co ostatní, tě neshazuje.
  • Dbej na "set a setting" – neužívej taneční drogy ani jiné omamné látky pokud nejsi fyzicky či psychicky v pohodě, jsi v neznámém prostředí, nebo máš pochybnosti a obavy z účinků.
  • Zvaž svoje zkušenosti a podle toho urči množství, nezkoušej kolik sneseš. Dobrý stav ti navodí i přiměřené množství drogy. Napoprvé si nech poradit od někoho, komu důvěřuješ. Vždy si zjisti, jakou má daná látka sílu a podle toho si sám/sama si určuj, kolik si chceš dát.